Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57429
Title: Thỏa thuận nhận tội theo pháp luật tố tụng hình sự Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Võ Hồng Sơn, Phạm Thị Mai
Keywords: Thỏa thuận nhận tội
Nhận tội
Pháp luật tố tụng hình sự
Hoa Kỳ
Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập đến thỏa thuận nhận tội theo pháp luật tố tụng hình sự của Hoa Kỳ; một số kinh nghiệm cho Việt Nam.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 5 (kỳ I tháng 3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND5.20.Thoa thuan nhan toi PL Hky_Knghiem VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.