Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57439
Title: Bàn về những chính sách, biện pháp phòng, chống tham nhũng hiệu lực, hiệu quả và thực chất
Authors: Nguyễn Hòa Bình
Keywords: Chính sách
Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Abstract: Tài liệu đề cập đến thực trạng tình hình tham nhũng thời gian qua; kết quá đấu tranh phòng, chống tham nhũng và những thách thức đặt ra; những chính sách, biện pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian tới.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 6 (kỳ II tháng 3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND6.20.Csach bphap_phong chong tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.