Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57478
Title: Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định ngân hàng tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Như Quỳnh
Keywords: Chính sách tiền tệ
Chính sách an toàn
Việt Nam
Ngân hàng
Abstract: Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện chính sách an toàn vĩ mô (CSATVM) thắt chặt (bằng cách tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tăng tỷ lệ dự trữ thanh khoản và giảm tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi), ổn định ngân hàng gia tăng. Ngược lại khi NHNN thực hiện CSATVM nới lỏng (bằng cách cho phép NHTM giảm tỷ lệ an toàn vốn tổi thiểu, giảm tỷ lệ dự trữ thanh khoản và tăng tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi), làm bất ổn ngân hàng gia tăng. Hầu hết các nghiên cứu trước khi phân tích về CSATVM tại Việt Nam đều phân tích các khía cạnh (1) xây dựng các chỉ số phù hợp cho CSATVM; (2) với các nghiên cứu định lượng, các nghiên cứu này hoặc đánh giá hiệu quả CSATVM như nghiên cứu Yến and Ngân (2016) hoặc tác động của chính sách này đến ổn định tài chính nói chung hoặc hoạt động của ngân hàng mà chưa nhấn mạnh đến ổn định ngân hàng như nghiên cứu của Trung and Chung (2018), Oanh et al. (2017), Nguyễn Phi Lân et al. (2017).
Advisor: Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Đức Trung
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 204 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • TOAN VAN LATS NGUYEN THI NHU QUYNH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT DIEM MOI LUAN AN TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 148,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 642,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 534,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT DIEM MOI LUAN AN TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 93,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.