Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57490
Title: Nhiệm vụ cũ, yêu cầu mới
Authors: Diệp Chi
Keywords: Nhiệm vụ
Yêu cầu
Abstract: Tài liệu đề cập việc nghiêm túc thực hiện việc cấp trên dự sinh hoạt chi bộ; lượng hóa tiêu chí đánh giá; đưa cán bộ, đảng viên chi bộ cơ quan về gần dân.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Xây dựng Đảng số 5-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Xây dựng Đảng
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • XDDang5.20.Nhiem vu cu_yeu cau moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.