Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Bộ Công an (biên dịch) (2020-07)

 • Luật Giao thông đường bộ Nhật Bản gồm có 10 chương: Chương 1: Cơ sở chứng minh an toàn giao thông không có ranh giới về văn hóa và quốc gia; Chương 2: Quy tắc dành cho người đi bộ; Chương 3: Khi đi xe đạp; Chương 4: Trước khi cầm tay lái; Chương 5: Lời khuyên khi lái xe; Chương 6: Các điểm nguy hiểm và tình trạng đường nguy hiểm; Chương 7: Lái xe trên đường cao tốc quốc gia và...

 • Tài liệu dịch


 • Bộ Công an (biên dịch) (2020-07)

 • Luật An toàn giao thông đường bộ Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa được phê chuẩn tại Kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban thường trực Quốc hội khóa X ngày 28 tháng 10 năm 2003 và được ban hành tại Quyết định số 8 ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Chủ tịch nước, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2004. Luật gồm có 8 chương, 124 Điều.

 • Tài liệu dịch


 • Bộ Công an (biên dịch) (2020-07)

 • Luật giao thông đường bộ Australia của Đặc khu hành chính Thủ đô Camberra, có hiệu lực ngày 22 tháng 8 năm 2019; Đạo luật này nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các quy tắc đường bộ thống nhất quốc gia trong ACT, để cung cấp các vấn đề khác liên quan đến an toàn và quản lý giao thông trên đường bộ và các khu vực liên quan đến đường và cho các mục đích khác.

 • previous
 • 1
 • next