Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Bộ Tư pháp (2020-05)

 • Bố cục của luật bao gồm 9 chương và 53 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Chương trình xây dựng luật 3. Chương 3: Chuẩn bị (soạn thảo) văn bản quy phạm pháp luật 4. Chương 4: Chuyên gia nghiên cứu độc lập kiểm tra dự thảo văn quy phạm pháp luật 5. Chương 5: Công bố văn bản quy phạm pháp luật và các hình thức phổ biến văn bản quy phạm p...

 • Tài liệu dịch


 • Bộ Tư pháp (2020-05)

 • Cơ cấu của Luật bao gồm 6 chương và 94 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Luật 3. Chương 3: Văn bản pháp quy hành chính 4. Chương 4: Văn bản pháp quy địa phương, khu tự trị, điều lệ đơn hành và quy chế 5. Chương 5: Áp dụng và lưu trữ 6. Chương 6: Các quy định bổ sung

 • previous
 • 1
 • next