Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Cục Quản lý Cạnh tranh (2013)

 • Tài liệu điều chỉnh một số nội dung như: Các hạn chế cạnh tranh; Các cơ quan quản lý cạnh tranh; Thủ tục tư pháp và biện pháp pháp lý chống thủ tục tư pháp kéo dài quá mức; Trao thầu đối với các hợp đồng mua sắm công.

 • Tài liệu dịch


 • Cục Quản lý Cạnh tranh (2010)

 • Đạo luật số 712 Luật Cạnh tranh 2010 của Malaysia điều chỉnh một số nội dung như: Hành vi hạn chế cạnh tranh; Điều tra và thực thi; Quyết định của ủy ban; Tòa án phúc thẩm cạnh tranh.

 • previous
 • 1
 • next