Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lã Minh Trang (biên dịch) (2020-05)

 • Đạo Luật khung về chính sách môi trường của nước Đại hàn Dân quốc (Đạo luật số 14532, 17/1/2017, sửa đổi bởi luật khác, có hiệu lực ngày 18/1/2018), gồm: 1. Chương 1: Các điều khoản chung 2. Chương 2: Việc thiết lập các kế hoạch bảo vệ môi trường 3. Chương 5: Các điều khoản bổ sung Đạo Luật gồm 5 chương, 61 điều và 22 phụ lục.

 • Tài liệu dịch


 • Lã Minh Trang (biên dịch) (2020-05)

 • Luật cơ bản về môi trường của Nhật Bản (Luật số 91 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 11 năm 1993), gồm: 1. Chương 1: Các điều khoản chung 2. Chương 2: Các chính sách cơ bản về bảo vệ môi trường 3. Chương 3: Hội đồng môi trường

 • Tài liệu dịch


 • Lã Minh Trang (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Bảo vệ Môi trường của Nước Cộng hòa Ấn Độ (Luật số 29, ban hành ngày 23 tháng 5 năm 1986), gồm: 1. Phần 1: Phần mở đầu 2. Phần 2: Các quyền hạn chung của Chính phủ 3. Phần 3: Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 4. Phần 4: Các quy định khác

 • previous
 • 1
 • next