Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Quốc Hải (biên dịch) (2020-10)

 • Luật về lao động di cư và người lao động Philipines ở nước ngoài 1995 được Thượng viện và Hạ viện Philippines thông qua trong kì họp Quốc hội. Luật gồm 43 phần; kèm theo luật số 10022, luật sửa đổi luật số 8042 hay Luật về người lao động ở nước ngoài và người Philippines ở nước ngoài.

 • Tài liệu dịch


 • Bộ Công an (biên dịch) (2020-07)

 • Luật Giao thông đường bộ Nhật Bản gồm có 10 chương: Chương 1: Cơ sở chứng minh an toàn giao thông không có ranh giới về văn hóa và quốc gia; Chương 2: Quy tắc dành cho người đi bộ; Chương 3: Khi đi xe đạp; Chương 4: Trước khi cầm tay lái; Chương 5: Lời khuyên khi lái xe; Chương 6: Các điểm nguy hiểm và tình trạng đường nguy hiểm; Chương 7: Lái xe trên đường cao tốc quốc gia và...

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Quốc Hải (biên dịch) (2020-10)

 • Luật phòng, chống HIV/AIDS của Campuchia được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2002; được Thượng viện phê chuẩn ngày 10 tháng 7 năm 2002. Luật gồm: 11 chương, 53 điều luật.

 • Tài liệu dịch


 • - (2020-07)

 • Đạo luật quy định giao thông đường bộ của Singapore, việc sử dụng phương tiện và người tham gia giao thông và cho các mục đích liên quan khác sau đó.

 • Tài liệu dịch


 • Bộ Công an (biên dịch) (2020-07)

 • Luật An toàn giao thông đường bộ Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa được phê chuẩn tại Kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban thường trực Quốc hội khóa X ngày 28 tháng 10 năm 2003 và được ban hành tại Quyết định số 8 ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Chủ tịch nước, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2004. Luật gồm có 8 chương, 124 Điều.