Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Claudie Gandubert (2003)

 • Báo cáo nghiên cứu đề cập đến vấn đề: Bảo vệ các khu vực và các hoạt động quốc phòng; Quản lý các hoạt động quốc phòng có thể gây ra những tác động tổn hại đối với môi trường

 • Tài liệu dịch


 • - (1903)

 • Điều lệ đề cập đến một số nội dung như: Chỉ huy các lực lượng liên quân; Hội đồng quốc phòng; Chấp nhận lời tuyên thệ; Quyền ủy nhiệm; Các khu vực quốc phòng; Các lực lượng quốc phòng của Úc ở nước ngoài; Các khu vực diễn tập quốc phòng

 • Tài liệu dịch


 • - (1903)

 • Đạo luật Quốc phòng của Úc điều chỉnh một số nội dung như: Chỉ huy và quản lý lực lượng quốc phòng; Bổ nhiệm, thăng cấp và từ chức của sĩ quan lục quân; Nghỉ hưu và hủy bỏ việc bổ nhiệm sĩ quan của lục quân

 • Tài liệu dịch


 • - (1999)

 • Luật đề cập đến một số vấn đề như: Trung tập thời bình; quân thường trực và quân dự bị; Sĩ quan thường trực và sĩ quan dự bị; học viên các trường quân sự được chiêu sinh từ thanh niên học sinh; vấn đề dân binh; huấn luyện quân sự của quân dự bị; động viên binh lính thời chiến; các quyền lợi ưu đãi của quân nhân tại ngũ và sắp xếp khi xuất ngũ…

 • Tài liệu dịch


 • - (1992-9-24)

 • Bộ luật này xác định các nguyên tắc và tổ chức quốc phòng của Liên bang Nga, các quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan điều hành và quyền lực Nhà nước; các cơ quan điều hành địa phương, các tổ hợp, các tổ chức, các quan chức và công dân trong lĩnh vực phòng thủ, cơ cấu và tổ chức của các lực lượng vũ trang, Liên bang Nha, trách nhiệm khi vi phạm pháp luật Nga về quốc phòng ...

 • Tài liệu dịch


 • - (1992)

 • Bộ luật này xác định các nguyên tắc và tổ chức quốp phòng của Liên bang Nga, các quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan điều hành và quyền lực Nhà nước; các cơ quan điều hành địa phương, các tổ chức, các tổ hợp, các quan chức và công dân trong lĩnh vực phòng thủ, cơ cấu và tổ chức của các lực lượng vũ trang, Liên bang Nga, trách nhiệm khi vi phạm pháp luật về quốc phòng cũng như...

 • previous
 • 1
 • next