Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu dịch


  • - (2008)

  • Đạo luật chống lạm dụng ma túy của Singapore đây là bản sửa đổi năm 1998 (ngày 15 tháng 12 năm 1998) bao gồm 4 phần: Phần 1: mở đầu; Phần 2: Những vi phạm liên quan đến các chất ma túy và chất bị kiểm soát; Phần 3: Chứng cứ, thi hành và hình phạt; phần 4 quy định về những phần chung của Đạo luật.

  • Tài liệu dịch


  • - (2008)

  • Luật Phòng chống ma túy của nước cộng hòa Indonexia số 22 Ban hành năm 1997 gồm 104 Điều và 15 chương: Chương 1: Các điều khoản chung; Chương 2: Phạm vi và mục đích; Chương 3: Điều khoản; Chương 4: Nhập khẩu và xuất khẩu; Chương 5: Lưu hành; Chương 6: Nhãn mác và quảng cáo; Chương 7: Cai nghiện và phục hồi chức năng; Chương 8: Hướng dẫn và giám sát; Chương 9: Sự tham gia của nhân dân; ...