Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Quốc Hải (biên dịch) (2020-10)

 • Luật về lao động di cư và người lao động Philipines ở nước ngoài 1995 được Thượng viện và Hạ viện Philippines thông qua trong kì họp Quốc hội. Luật gồm 43 phần; kèm theo luật số 10022, luật sửa đổi luật số 8042 hay Luật về người lao động ở nước ngoài và người Philippines ở nước ngoài.

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Quốc Hải (biên dịch) (2020-10)

 • Luật phòng, chống HIV/AIDS của Campuchia được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2002; được Thượng viện phê chuẩn ngày 10 tháng 7 năm 2002. Luật gồm: 11 chương, 53 điều luật.

 • previous
 • 1
 • next