Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Phạm Thị Hồng Hạnh (biên dịch) (2020-05)

 • Bố cục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hòa Bulgari, bao gồm: 1. Chương 1: Điều khoản chung 2. Chương 2: Quy định về đánh giá tác động 3. Chương 3: Tiến hành dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 4. Chương 4: Chấp thuận và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 5. Chương 5: Giải thích văn bản quy phạm pháp luật 6. Quy định bổ sung 7. ...

 • Tài liệu dịch


 • Phạm Thị Hồng Hạnh (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Xử phạt vi phạm hành chính của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có 64 điều và 8 chương. Cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Phân loại và thiết lập hình thức xử phạt vi phạm hành chính 3. Chương 3: Cơ quan xử phạt vi phạm hành chính 4. Chương 4: Thẩm quyền và áp dụng xử phạt hành chính 5. Chương 5: Quyết định xử phạt hành chính 6. ...

 • Tài liệu dịch


 • Phạm Thị Hồng Hạnh (biên dịch) (2020-05)

 • Bố cục của luật bao gồm: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Phạm vi của luật về văn bản quy phạm pháp luật 3. Chương 3: Kỹ thuật luật pháp yêu cầu đối với văn bản quy phạm pháp luật mới 4. Chương 4: Quy trình lập pháp 5. Chương 5: Điều khoản thi hành

 • previous
 • 1
 • next