Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57524
Title: Luật Giao thông đường bộ Singapore
Keywords: Luật
Giao thông
Giao thông đường bộ
Đường bộ
Singapore
Abstract: Đạo luật quy định giao thông đường bộ của Singapore, việc sử dụng phương tiện và người tham gia giao thông và cho các mục đích liên quan khác sau đó.
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu dịch
Extent: 117 trang, pdf
Method: Bộ Công an
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công an
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Luật Giao thông đường bộ Singapore.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 248,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.