Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57533
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorLê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ, Nguyễn Thị Hải Hà, Mai Yến Nhi, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu, Thư viện Quốc hội-
dc.date.issued2020-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57533-
dc.description.abstractBáo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của người dân theo các vấn đề: (1) các quy tắc chung trong giao thông đường bộ; (2) quy định về hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ; (3) nguyên tắc điều khiển khi tham gia giao thông; (4) quản lý quỹ đất dành cho hành lang an toàn đường bộ; (5) xây dựng và bảo trì các công trình đường bộ; (6) chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải; (7) đảm bảo tính thống nhất trong khuôn khổ pháp luật về giao thông đường bộ và (8) một số góp ý về mặt kỹ thuật lập pháp.-
dc.format.extent42 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsThư viện Quốc hộivi
dc.subjectÝ kiếnvi
dc.subjectGóp ývi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectDự ánvi
dc.subjectLuật Giao thôngvi
dc.subjectGiao thôngvi
dc.subjectĐường bộvi
dc.titleBáo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của người dân vào các dự án luật về giao thông đường bộvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodThư viện Quốc hội-
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.