Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57540
Title: Nghị định về quản lý các tiền chất, hóa chất của Trung Quốc
Authors: Quốc vụ viện
Keywords: Nghị định
Quản lý
Tiền chất
Hóa chất
Trung Quốc
Abstract: Nghị định về quản lý các tiền chất, hóa chất của Trung Quốc được thông qua tại Cuộc họp ban chấp hành lần thứ 102 của Quốc Vụ Viện diễn ra vào ngày 17 tháng 8 năm 2005, được ban hành bởi Nghị định số 445 của Quốc Vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra ngày 26 tháng 8 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2005 ) gồm có 8 chương, 45 Điều.
Issue Date: 2008
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 22 trang, pdf
Method: Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy, Bộ Công an
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy. Bộ Công an
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.