Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57542
Title: Tuyên bố chung về một ASEAN không ma túy
Keywords: Tuyên bố
ASEAN
Ma túy
Abstract: Tài liệu đề ra một mục tiêu về một Asean không ma túy qua việc tăng trưởng hợp tác khu vực về chính trị, xã hội và thể chế; trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp.
Issue Date: 2008
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 5 trang, pdf
Method: Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy, Bộ Công an
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy, Bộ Công an
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Tuyên bố chung về một ASEAN không ma túy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.