Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57600
Title: Công văn số 2138/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tình hình, kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, các cơ sở dữ liệu quốc gia và mô hình thành phố thông minh.
Authors: Bộ Thông tin và Truyền thông
Keywords: 2138/BTTTT-VP
Chính quyền điện tử
Thành phố thông minh
Chính phủ điện tử
Cơ sở dữ liệu quốc gia
Abstract: Cung cấp thông tin tình hình, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia; nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai mô hình thành phố thông minh.
Issue Date: 2020-06-10
Type: Báo cáo
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Thông tin và Truyền thông
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2138- BTTTT CPDT.chquyen dtu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.