Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57603
Title: Công văn số 8348/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về số liệu hoạt động của ngành nông nghiệp khi tham gia FTA, TPP..
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Keywords: 8348/BNN-VP
Nông sản
FTA
TPP
Nông nghiệp
Abstract: Cung cấp thông tin về những ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành nông nghiệp khi Việt Nam gia nhập FTA, TPP..., các giải pháp chính sách phát triển ngành nông nghiệp và tránh những ảnh hưởng nguy cơ khi gia nhập các FTA, TPP.
Issue Date: 2015-10-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf, kèm 3 phụ lục
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8348.BNN-VP.nongnghiepVNthgiaFTA TPP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 39,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.