Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57604
Title: Công văn 8863/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về cơ cấu sản lượng lúa gạo, trái cây, thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Keywords: 8863/BNN-KH
Lúa gạo
Trái cây
Thủy sản
Nông sản
FTA
TPP
Abstract: Cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về cơ cấu sản lượng lúa gạo, trái cây, thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long; Đánh giá tác động khi tham gia hội nhập đến ngành hàng lúa gạo, trái cây và thủy sản trong thời gian tới; Những giải pháp của Chính phủ để phát triển nhóm ngành hàng trên.
Issue Date: 2015-10-28
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8863.BNN-KH.2015.cocausangluongtraicaythuysan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.