Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57606
Title: Công văn 8929/BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về rào cản kỹ thuật của các quốc gia khác hạn chế nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Keywords: 8929/BNN-QLCL
Rào cản kỹ thuật
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Thuốc bảo vệ thực vật
Nông sản
Thủy sản
Nông lâm thủy sản
Rào cản thương mại
An toàn dịch bệnh
Abstract: Cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về những quốc gia xây dựng rào cản kỹ thuật hạn chế nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam; Các giải pháp Việt Nam chuẩn bị để đối phó với các rào cản kỹ thuật; Các rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại của Việt Nam để bảo hộ cho nông lâm thủy sản.
Issue Date: 2015-10-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8929.BNN-QLCL.15.raocanKthuathancheNKhaunonglamthuysancuaVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.