Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57612
Title: Hợp tác giữa các bên hữu quan trong hệ thống đào tạo nghề Đan Mạch
Authors: Torben Schuster
Keywords: Hợp tác
Hệ thống đào tạo nghề
Đan Mạch
Abstract: Hệ thống đào tạo nghề của Đan Mạch được dựa trên sự quản lý điều hành ba bên giữa nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động, bao gồm khung pháp lý, các tiêu chuẩn trình độ, bằng cấp quốc gia, bảo đảm chất lượng và cấp kinh phí. Các đối tác xã hội đóng một vai trò đã được thể chế hóa trong việc xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo nghề kép, và giám sát đào tạo nghề ở cấp độ quốc gia, ngành và cơ sở.
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019 - https://hoithaovhgd.vn
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019: "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế"
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Bộ Lao động -Thương binh và xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 276,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.