Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57613
Title: Đổi mới chính sách đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai - Thực trạng và giải pháp
Authors: Trường Cao Đẳng Lào Cai
Keywords: Đổi mới
Đào tạo nghề
Người dân tộc thiểu số
Lào Cai
Dân tộc thiểu số
Abstract: Tài liệu đưa ra thực trạng công tác đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai và đề ra giải pháp.
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019 - https://hoithaovhgd.vn
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019: "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế"
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Bộ Lao động -Thương binh và xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 276,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.