Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57619
Title: Chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề nghiệp và giải pháp tăng cường gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp
Authors: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Keywords: Nguồn nhân lực
Đào tạo nghề nghiệp
Nhà trường
Doanh nghiệp
Abstract: Tài liệu đề cập đến chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề; vai trò của doanh nghiệp trong phát triển giáo dục nghề nghiệp; thực trạng và giải pháp tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường.
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019 - https://hoithaovhgd.vn
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019: "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế"
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Bộ Lao động -Thương binh và xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 276,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.