Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57651
Title: Trách nhiệm giải trình của Chính phủ theo pháp luật Việt Nam
Authors: Trần Quyết Thắng
Keywords: Chính phủ
Giải trình
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Luận án đã xây dựng khung lý luận về trách nhiệm giải trình của Chính phủ theo pháp luật. Các vấn đề lý luận được làm rõ bao gồm: khái niệm; mục đích, ý nghĩa; các nội dung cấu thành trách nhiệm giải trình của Chính phủ gồm: chủ thể, nội dung, phương thức và hệ quả. Các kết quả nghiên cứu về mặt lý đã góp phần tăng khả năng nhận diện trách nhiệm giải trình của Chính phủ và làm phong phú các giá trị khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
Advisor: Nguyễn Đăng Dung
Date Created: 2020
Issue Date: 2020-09-13
Type: Luận án
Extent: 177 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA TranQuyetThang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT TranQuyetThang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 648,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng TranQuyetThang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 238,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_TranQuyetThang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 466,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.