Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57654
Title: Phát triển kinh tế nông thôn ở Ba Lan trong những thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Bùi Việt Hưng
Keywords: Phát triển kinh tế nông thôn
Ba Lan
Việt Nam
Kinh tế nông thôn
Abstract: Luận án phân tích và làm rõ về thực thực trạng phát triển kinh tế nông thôn Ba Lan, đánh giá những thành công, hạn chế và thách thức đặt ra trong phát triển kinh tế nông thôn ở Ba Lan những thập niên đầu thế kỷ XXI. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam trên cơ sở phân tích và đánh giá những điểm tương đồng, khác biệt giữa Ba Lan.
Advisor: Nguyễn An Hà, Đặng Minh Đức
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 174 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LuanAn_BuiVietHung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat_BuiVietHung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 334,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat_Eng_BuiVietHung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 271,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrichYeu_BuiVietHung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 553,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.