Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57662
Title: Luật về chất ma túy và chất hướng thần của Liên bang Nga
Authors: Lưu Hoài Bảo (biên dịch)
Keywords: Luật
Chất ma túy
Chất hướng thần
Liên bang Nga
Ma túy
Abstract: Luật về chất ma túy và chất hướng thần của Liên bang Nga thông qua tại Duma Quốc gia từ ngày 10/12/1997; được phê chuẩn bởi Hội Đồng Liên bang từ ngày 24/12/1997. Luật gồm: 8 chương, 61 điều.
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Extent: 58 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Hạ viện Liên bang Nga
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.