Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57726
Title: Sử dụng biểu đồ sáng chế (Patent map) để phân tích về công nghệ chiếu sáng LED
Authors: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Keywords: Biểu đồ sáng chế
Công nghệ chiếu sáng LED
LED
Công nghệ chiếu sáng
Abstract: Bằng việc phân tích thống kê các dữ liệu từ thông tin sáng chế có thể thấy được một cách rõ ràng và đầy đủ về hoạt động đăng ký sáng chế của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhờ sử dụng biểu đồ sáng chế, báo cáo toàn cảnh sáng chế, có thể phân tích được xu hướng công nghệ trên thế giới, từ đó giúp doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý xác định được chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp. Nhóm tác giả đã phân tích thống kê các dữ liệu thông tin sáng chế để lập một báo cáo toàn cảnh sáng chế về công nghệ chiếu sáng LED.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 14 trang, pdf
Method: Cục sở hữu trí tuệ-ipvietnam.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.