Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57727
Title: Thủy năng: Phân tích từ biểu đồ sáng chế
Authors: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Keywords: Thủy năng
Sáng chế
Biểu đồ sáng chế
Abstract: Tài liệu đề cập đến một vài nét về năng lượng nước; một số loại năng lượng nước; xu hướng bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng nước trên toàn cầu; tình hình bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng nước ở Việt Nam; từ đó đưa ra nhận xét chung.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 9 trang, pdf
Method: Cục sở hữu trí tuệ-ipvietnam.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • CSHTT_Thuy nang_phan tich.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 434,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.