Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57762
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2016 - Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
Authors: Edmund Malesky
Keywords: PCI
Chất lượng
ĐIều hành
Kinh tế
Doanh nghiệp
Năng lực cạnh tranh
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Abstract: Tài liệu đề cập đến việc điều tra doanh nghiệp dân doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2016; điềug tra các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cảm nhận của doanh nghiệp về các vấn đề môi trường.
Issue Date: 2016
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 160 trang, pdf
Method: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI-https://pcivietnam.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.