Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57850
Title: Trách nhiệm hành chính: Từ lý luận đến thực tiễn lập pháp ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Cảnh Hợp
Keywords: Trách nhiệm hành chính
Lý luận
Lập pháp
Việt Nam
Abstract: Việt Nam đang chuẩn bị sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Việc sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đòi hỏi phải có những luận cứ học và thực tiễn toàn diện sâu sắc, trong đó có vấn đề mang tính nên tảng là trách nhiệm hành chính. Bài viết phân tích lý luận và thực tiễn lập pháp ờ Việt Nam liên quan đến vấn đề trách nhiệm hành chính, từ đó giúp xác định đúng đắn hơn định hướng sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 03 (133)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHPL3.20.Trach nhiem hanh chinh ly luan den thuc tien lap phap o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.