Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57858
Title: Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - EU cơ hội và thách thức của Việt Nam trong lĩnh vực thuế quan và dịch vụ tài chính
Authors: Mai Thị Lê Mai
Keywords: Hiệp định thương mại tự do
ASEAN
EU
Cơ hội
Thách thức
Việt Nam
Thuế quan
Dịch vụ tài chính
Abstract: Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - EU (EUAFTA) dự kiến được đàm phán dựa trên nền tảng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã ký kết vào năm 2019, mặc dù vậy việc thực hiện các cam kết hội nhập giữa hai khối kinh tế lớn nhất thế giới cũng đặt ra không ít thách thức đối với nền kinh tế nói chung và lĩnh vực tài chính của các quốc gia dù trong khu vực nói riêng. EUAFTA ra đời sau các hiệp định song phương của Liên minh châu Âu (EU) với các nước khu vực ASEAN, tác động sâu và đa chiều hơn đến nền kinh tế các quốc gia ASEAN, là trong đó có Việt Nam. Hiệp định dự kiến tác động mạnh mẽ đến hai lĩnh vực tài chính thương mại hàng hóa và dịch vụ tài chính. Do đó, để có thể tham gia vào tiến trình đàm phán hiệu quả, phụ thuộc rất lớn vào nhận thức và sự chuẩn bị của cả các cơ quan hoạch định chính sách và và đưa ra cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, việc dự kiến các kịch bản cam kết được đánh giá đúng, đầy đủ những cơ hội và thách thức mà EUAFTA mang lại cho Việt Nam trong hai lĩnh vực tài chính nói trên là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen ở khu vực ASEAN hiện nay.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam số 03 - 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTTC6.20.Hiep dinh thuong mai tu do ASEAN_EU_co hoi_thach thuc_VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.