Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57867
Title: Tính tương thích của pháp luật Việt Nam với cam kết trong khuôn khổ CPTPP trong lĩnh vực lao động
Authors: Đỗ Thu Hương, Trần Thu Yến
Keywords: Tương thích
Pháp luật Việt Nam
CPTPP
Lao động
Abstract: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đầu tiên mà Việt Nam tiến hành đàm phản và đã chỉnh thức có hiệu lực, trong đó bao gồm nhiều cam kết phi thương mại như các cam kết trong lĩnh vực lao động, môi trường. Nội dung cam kết về lao động tiêu chuẩn lao động đưa ra đòi hỏi các quốc gia thành viên phải tôn trọng, thừa nhận và thực thi các lao động quốc tế cơ bản nhằm thiết lập khung khổ quan hệ lao động tương đương nhau, gần khoảng cách giữa các nước thành viên. Bài viết chỉ ra sự tương thích của pháp luật lao động hiện hành của Việt Nam so với các cam kết trong CPTPP, từ đó đưa ra những khuyến nghị hướng tới việc tuân thủ các cam kết, tránh việc vi phạm dẫn đến các vụ khiếu kiện hoặc những hệ quả pháp lý không mong muốn khác.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 1/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH1.20.Cam ket viec lam_khuon kho CPTPP_linh vuc lao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.