Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57916
Title: Thực trạng xét xử và khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm tại Tòa án nhân dân - một số giải pháp, kiến nghị
Authors: Nguyễn Thị Tám, Nguyễn Thị Huyền Trang
Keywords: Động vật hoang dã
Bảo vệ động vật hoang dã
Động vật nguy cấp, quý, hiếm
Tòa án nhân dân
Động vật
Bảo vệ động vật
Abstract: Tài liệu đề cập đến tình hình thụ lý, xét xử các vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD), động vật hoang dã quý hiếm (ĐVNCQH); một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xét xử các vụ án vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD, ĐVNCQH; từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD, ĐVNCQH.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 13 (Kỳ I tháng 7/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.