Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/57918
Title: Tờ trình báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Authors: Chính phủ
Keywords: Tờ trình
Báo cáo nghiên cứu khả thi
Dự án thu hồi đất
Cảng hàng không quốc tế Long Thành
492 /TTr-CP
Kỳ 04
Khóa XIV
Bồi thường
Hỗ trợ
Tái định cư
Description: Tờ trình báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Số: 492 /TTr-CP) được Chính phủ trình 22/10/2017.
Issue Date: 2017-10-22
Type: Tờ trình
Format: pdf
Extent: 20 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • dfa37b9a-4ecc-4a50-8ee2-5c73c467a444.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 521,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.