Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57918
Title: Thời điểm chuyển quyền sở hữu trong Luật nhà ở năm 2014 và giải pháp hoàn thiện
Authors: Hoàng Thị Việt Anh
Keywords: Quyền sở hữu
Luật Nhà ở năm 2014
Nhà ở
Quyền sở hữu nhà
Abstract: Tài liệu nhận diện thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản và ý nghĩa pháp lý của xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản; đánh giá thực trạng quy định của Luật Nhà ở năm 2014 về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở và hướng hoàn thiện pháp luật.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 13 (Kỳ I tháng 7/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND7.20.Chuyen quyen so huu trong luat nha o 2014_giai phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.