Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57933
Title: Dân chủ và vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Quang Hiển
Keywords: Dân chủ
Kiểm soát quyền lực nhà nước
Việt Nam
Abstract: Bài viết về dân chủ và kiểm soát quyền lực nhà nước; thực trạng, giải pháp đấu tranh chống lại các luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề dân chủ, nhân quyền và kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay và những kiến nghị.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số tháng 8 (341)năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.8.20.Dan chu va ksoat quyen luc nha nuoc VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.