Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57937
Title: Bàn về quyền kết hôn của người đồng tính
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Quyền kết hôn
Đồng tính
Người đồng tính
Abstract: Quyền kết hôn là quyền có tính đặc thù nhất và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời Sống tình cảm của người đồng tính, đã được công nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bài viết đưa ra những luận điểm thuyết phục về việc pháp luật Việt Nam nên công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số tháng 8 (341) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.8.20.Quyen ket hon cua nguoi dong tinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.