Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57938
Title: Thực trạng công tác thi hành án hành chính và một số kiến nghị
Authors: Nguyễn Thị Hoàng Giang, Nguyễn Thanh Nam
Keywords: Thực trạng
Thi hành án hành chính
Kiến nghị
Abstract: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác thi hành án hành chính, làm rõ những kết quả đạt được cùng với những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, tác giả bài viết kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính trong thời gian tiếp theo.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số tháng 8 (341) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.8.20.Thuc trang ctac thi hanh an hanh chinh_kien nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.