Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57944
Title: Hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự và dẫn độ đối với các tội phạm tham nhũng
Authors: Đỗ Thị Phượng
Keywords: Hợp tác quốc tế
Tương trợ tư pháp về hình sự
Dẫn độ
Tội phạm tham nhũng
Tham nhũng
Abstract: Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự bao gồm tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế khác. Tuy nhiên trong bài viết này, tác giả đề cập hai nội dung chính của hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự đó là tương trợ tư pháp hình sự và dẫn độ đối với người phạm tội tham nhũng. Bài viết tập trung vào việc phân tích những quy định của pháp luật hình nhằm nâng cao nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp hình sự và dẫn độ người phạm tội.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 01(131)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.