Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57945
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Kim Thoa-
dc.date.issued2020-01-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57945-
dc.description.abstractBài viết phân tích một số vấn đề pháp lý liên quan đến giới hạn cửa nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra một vài khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.-
dc.description.abstractBài viết phân tích một số vấn đê pháp lý liên quan đến giói hạn cửa nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra một vài khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.-
dc.format.extent16 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Khoa học pháp lý Việt Namvi
dc.subjectBảo mật thông tinvi
dc.subjectTín dụngvi
dc.subjectKhách hàngvi
dc.subjectNgân hàngvi
dc.subjectPháp luậtvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleGiới hạn nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 01(131)/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.