Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57956
Title: Công nghiệp 4.0 - Xu hướng thế giới và chính sách phát triển ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Hồng Anh
Keywords: Công nghiệp 4.0
Trí tuệ nhân tạo AI
Vạn vật kết nối IoT
Dữ liệu lớn Bigdata
Giáo dục
Robot
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), đó là sự kết hợp cao độ giữa hệ thống siêu kết nối vật lý và kỹ thuật số với tâm điểm là internet, vạn vật kết nối (IoT) và trí tuệ nhân tạo. Công nghiệp 4.0 với hệ thống kỹ thuật số hóa, hướng đến giải phóng con người khỏi công việc trí tuệ. Trong bài viết này, tác giả giới thiệu về: Công nghiệp 4.0 và tầm ảnh hưởng của nó; xu hướng phát triển công nghiệp 4.0 trên thế giới, chủ yếu là ở châu Á; Việt Nam và mức độ kỹ thuật số hóa, cùng một số ý kiến về vai trò của nhà nước trong việc thúc đẩy doanh nghiệp kỹ thuật số hóa sản xuất.
Issue Date: 2018-08-28
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.