Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57974
Title: Trách nhiệm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện và giải pháp hoàn thiện
Authors: Dũng Thị Mỹ Thẩm
Keywords: Trách nhiệm hành chính
Hành vi trộm cắp điện
Trộm cắp
Trộm cắp điện
Abstract: Trộm cắp điện trong thời gian qua có diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn cho xã hội. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện còn nhiều hạn chế. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số vấn đề pháp lý vì xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện, trên cơ sở dó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định này.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 02 (132)/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHPLVN.2.20.Trach nhiem HChinh_Trom cap dien_giai phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.