Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58007
Title: Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lực lượng lao động
Authors: Đỗ Thanh Tùng, Vũ Thị Anh Thư
Keywords: Kinh tế
Lao động
Mối quan hệ
Abstract: Việc nghiên cứu tìm ra mối quan hệ cơ bản của các yếu tố phát triển xuất nhập khẩu, lao động, thu nhập bình quân đầu người tác động đến lực lượng lao động sẽ giúp cho các nhà quản lý vĩ mô có thể đưa ra những chiến lược phù hợp nhằm phát triển đội tàu biển một cách hợp lý. Bài viết phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lực lượng lao động đi biển Việt Nam.
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 14, tháng 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.