Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58008
Title: Bàn về quan điểm bảo hộ công dân
Authors: Nguyễn Tiến Đức
Keywords: Bộ Ngoại giao
Bảo hộ công dân
Công dân
Trợ giúp lãnh sự
Abstract: Tại Việt Nam, bảo hộ công dân là thuật ngữ phổ biến trong nghiên cứu, giảng dạy, thực tế quan hệ quốc tế và cả trên truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi lí luận về nội hàm thuật ngữ này vẫn chưa được lí giải, đặc biệt trong mối quan hệ với các thuật ngữ khác như bảo hộ ngoại giao, trợ giúp lãnh sự. Qua phân tích một sổ quan điểm bảo hộ công dân, đối chiếu, so sánh với nội dung thuật ngữ pháp lí này theo pháp luật quốc tế, bài viết cho rằng thuật ngữ bảo hộ công dân sử dụng tại Việt Nam chưa có nội dung pháp lí rõ ràng.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 02(237), tháng 02/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH.2.20.Quan niem bao ho cong dan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.