Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58027
Title: Nguồn gốc về tư tưởng dân chủ đại diện
Authors: Đậu Công Hiệp
Keywords: Dân chủ
Dân chủ đại diện
Abstract: Bài viết này trình bày về nguồn gốc của tư tưởng dân chủ đại diện (từ thời cổ đại ở phương Tây cho đến châu Âu thời Khai Sáng) và qua đó cho thấy, dân chủ đại diện đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài tổ chức trong lịch sử và trở thành một hình mẫu phổ biến trong quyền lực nhà nước hiện nay.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (411)-Kỳ 1-Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.6.20.Tu tuong dan chu dai dien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.