Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58028
Title: Án phí dân sự và vướng mắc trong thực tiễn
Authors: Dương Tấn Thanh
Keywords: Án phí
Dân sự
Án phí dân sự
Abstract: Án phí dân sự là khoản tiền mà đương sự trong vụ án có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định của Tòa án. Án phí dân sự hiện nay được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngay 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án lệ phí Tòa án (Nghị quyết số 326). Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đên một số quy định vê án phí dân sự cân lưu ý và một số vướng mắc trong thực tiễn hiện nay.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (411)-Kỳ 1-Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP12_6.20.An phi dan su_hoan thien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.