Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58042
Title: Xu hướng quốc tế hóa của luật hình sự Việt Nam và vấn đề đặt ra cho lập pháp hình sự
Authors: Đào Lệ Thu
Keywords: Quốc tế hóa
Luật Hình sự Việt Nam
Lập pháp hình sự
Abstract: Bài viết này luận giải xu hướng quốc tế hóa của luật hình sự Việt Nam, đưa ra xu hướng phân tích và bình luận về những biểu hiện rõ nét của quốc tế hóa trong Bộ luật Hình sự năm 2015, và xác định một số vấn đề đặt ra cho việc hoàn thiện luật hình sự Việt Nam theo xu hướng quốc tế hóa.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 16 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (412)-Kỳ 2-Tháng 6/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP12_6.20.Qte hoa luat hinh su VNam_ lap phap HS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 33,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.