Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58046
Title: Kinh nghiệm quản lý hoạt động ngân hàng ngầm tại Trung Quốc và một số quốc gia – Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Hà Phương
Keywords: Ngân hàng ngầm
Ngân hàng
Hoạt động ngân hàng ngầm
Trung Quốc
Việt Nam
Abstract: Ngân hàng ngầm - một hình thức tín dụng phi truyền thống với tính chất rủi ro nhất định có tốc độ tăng trưởng nhanh và ngày càng trờ thành mối quan tâm đối với Chính phủ các nước. Bài viết làm rõ một số kinh nghiệm trong quản lý hoạt động ngân hàng ngầm tại một số quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Anh,... Các kinh nghiệm trong hoàn thiện mô hình giám sát, tăng cường xử lý vi phạm và giải pháp trong quản lý hoạt động ngân hàng ngầm như cho vay ngân hàng được xem xét và đặt ra trong hướng xây dựng và quản lý hoạt động ngân hàng ngầm tại Việt Nam.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.7.20.Hoat dong ngan hang ngam_TQuoc_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.