Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58053
Title: Quyền sử dụng đất được kê biên để thi hành án
Authors: Bùi Nguyễn Phương Lê
Keywords: Quyền sử dụng đất
Kê biên
Thi hành án
Abstract: Luật thi hành án dân sự năm 2008 (Luật THADS năm 2008) đã dành một mục riêng để quy định về việc cưỡng chế đối với tài sản là quyền sử dụng đất do tính chất đặc thù của loại tài sản này. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng còn nhiều khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ để tạo thuận lợi cho các chấp hành viên (CHV) trong quá trình tổ chức thì hành án (THA), đặc biệt là quy định về điều kiện kê biên quyền sử dụng đất. Bài viết phân tích quy định pháp luật về điều kiện kê biên đối với quyền sử dụng đất tại Điều 110 Luật THADS năm 2008 và thực tiễn áp dụng quy định này. Kết quả nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp để hoàn thiện các quy định pháp luật về điều kiện kê biên quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.7.20.Quyen su dung dat ke bien_thi hanh an.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.