Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58061
Title: Xóa bỏ thông tin trong lý lịch tư pháp - Quy định của pháp luật và một số đề xuất, kiến nghị
Authors: Nguyễn Thị Minh Phương
Keywords: Thông tin
Lý lịch tư pháp
Abstract: Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở nguồn thông tin lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, thông tin trong lý lịch tư pháp không phải được lưu trữ mãi mãi mà tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật sẽ được xóa bỏ. Bài viết đề cập đến quy định của pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới về xóa bỏ thông tin trong lý lịch tư pháp, đồng thời, đưa ra kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề này.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.7.20.Xoa thong tin_ly lich tu phap_de xuat_kien nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.